6’ncı Yargı Paketi TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi: Stokçuluğa mahpus cezası

TBMM Genel Konseyi'nde, kamuoyunda 6'ıncı Yargı Paketi olarak bilinen, Yargıçlar ve Savcılar Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

6’ncı Yargı Paketi TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi: Stokçuluğa mahpus cezası

TBMM Genel Konseyi’nde, kamuoyunda 6’ıncı Yargı Paketi olarak bilinen, Yargıçlar ve Savcılar Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanunla; yargıda Hakim ve Savcı Yardımcılığı Kurumu getiriliyor. Yürürlüğü 1 Ocak 2023’te başlayacak uygulamaya nazaran, hakim ve savcı yardımcılığı müddeti 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcıları, temel eğitim periyodunun sonunda yazılı imtihana tabi tutulacak ve aldıkları puana nazaran en yüksek puandan başlamak üzere başka farklı sıralanacak. Eşitlik halinde hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarış imtihanında puanı yüksek olana öncelik tanınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde kura çekilmek suretiyle sıralama belirlenecek. Hakim ve savcı yardımcıları bu sıralamaya nazaran, Adalet Bakanlığı’nca belirlenen birinci derece yargı yerleri ortasından seçtikleri vilayet yahut ilçelere misyon periyodunu geçirmek üzere atanacak. Hakim ve savcı yardımcıları misyon devrinde bölge adliye yahut bölge yönetim mahkemeleri ile Yargıtay yahut Danıştay’da da görevlendirilebilecek. Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı sayılmak için yazılı imtihanlar sonuncu puanının yüzde 50’si, kelamlı imtihan puanının yüzde 25’i ile vazife ve eğitim devirlerinde verilen puanların aritmetik ortalamasının yüzde 25’inin toplamının en az 70 olması gerekecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARININ MİSYON VE YETKİLERİ BELİRLENİYOR

Genel Kurul’da kabul etilen teklifle, hakim ve savcı yardımcısının vazife ve yetkileri belirleniyor. Buna nazaran, hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen belge yahut evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif süreçlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan evvel denetim etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla, orta kararların icrasına dair ve süreçleri yapmakla, hakimin istediği bahisler hakkında tüzel araştırma yapmakla vazifeli olacak. Bu bireyler, mevzuatta belirtilen öteki misyonları ve hakim tarafından verilen gibisi misyonları de yerine getirecek.

NOTERLERE GAYRİMENKUL SATIŞ YETKİSİ

Kanunla; noterler, taşınmaz satış vaadi kontratı yapabilecek ve bu mukaveleyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve sarfiyatları ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış mukavelesi yapabilecek. Taşınmaz satış kontratı noterler tarafından da yapılabilecek. Teklifle noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine müracaat dokümanı düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili öteki kanunlarda yer alan sınırlamalar ile yordam ve temelleri gözetecek. Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış kontratlarında yalnızca tapu harcı alınacak, bu süreçler için ayrıyeten noter harcı alınmayacak.

DANIŞTAY KONUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Teklifle, Danıştay Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna nazaran, sabit üyelerle misyon yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti’nin, şu anki ve mümkün yükü dikkate alınarak yargılamada gecikmelere sebebiyet verilmemesi emeliyle mevcut yapısıyla çalışması için belirlenen mühlet 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılıyor. Danıştay daire sayısının 10’a düşürülmesi için öngörülen müddet, 4 yıl daha uzatılıyor.

Yargıtay Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yargıtay Birinci Başkanlık Şurası 8 asıl, 4 yedek olmak üzere 12 üyeden oluşacak.

STOKÇULUK YAPANLARIN CEZALARI ARTIRILIYOR

Teklife nazaran, Türk Ceza Kanunu’nun ‘fiyatları etkileme’ başlıklı unsurunda değişikliğe gidilerek, fiyatları etkileme kabahatiyle faal gayret edilebilmesi maksadıyla hatanın cezası artırılıyor. Buna nazaran, 3 aydan 2 yıla kadar verilmesi öngörülen mahpus mühleti, ‘1 yıldan 3 yıla’ çıkarılıyor.