Cevap vermeyeceğini biliyorum ama şansımı deneyeyim dedim.

submitted by /u/KGB-Tengrisi to r/AteistTurk [link] [comments]

Cevap vermeyeceğini biliyorum ama şansımı deneyeyim dedim.
Cevap vermeyeceğini biliyorum ama şansımı deneyeyim dedim. submitted by /u/KGB-Tengrisi to r/AteistTurk
[link] [comments]