Jayant Chaudhary declared joint candidate of Samajwadi Party-RLD for Rajya Sabha elections

Rashtriya Lok Dal (RLD) president Jayant Chaudhary will be the joint candidate of the Samajwadi Party and RLD for the Rajya Sabha polls from Uttar Pradesh, the Samajwadi Party (SP) announced on Thursday.

Jayant Chaudhary declared joint candidate of Samajwadi Party-RLD for Rajya Sabha elections
Rashtriya Lok Dal (RLD) president Jayant Chaudhary will be the joint candidate of the Samajwadi Party and RLD for the Rajya Sabha polls from Uttar Pradesh, the Samajwadi Party (SP) announced on Thursday.