‘Kömürden çıkış yol haritası açıklanmalı’

ÖNDER YILMAZ Ankara - CHP'nin muhalefet şerhinde yer alan 28 tespit ve öneriden bazıları şöyle: - Türkiye 2050 Net Sıfır Emisyon Hedefini açık, net ve gerçekçi bir şekilde 2030 ve 2050 ara hedeflerini beşer yıllık dilimlerde ortaya koymalı. - Türkiye, ivedilikle kömürden çıkış yol haritasını belirleyip, açıklamalı ve bunun için eyleme geçmeli, fosil yakıtlara dayalı termik santrallerden vazgeçmeli, biyo kütle gibi yakma teknolojisine dayalı santraller ile ilgili yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir. - Türkiye Paris Antlaşması’na uygun olarak, ülke beyanını ve karbon emisyonunu azaltım hedeflerini güncellemeli. - Sanayi sektörünün, özellikle de KOBİ’lerin döngüsel ekonomiye uyum sağlayabilmeleri için, destek sağlanmalı. - Şehir planlamaları sera gazı emisyonları göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve iklim dirençli şehirler geliştirilmeli. - Vahşi sulamadaki su kayıplarına çözüm olan “yağmur ve damlama su sistemleri” teşvik edilmeli. İYİ Parti ise muhalefet şerhinde, iklim değişikliğine yönelik teşkilat, mevzuat hazırlığının ciddiyetle yapılmasını, Milli Su Politikası oluşturulmasını istedi. HDP de Paris İklim anlaşmasının tek başına kurtarıcı olmadığını ancak uygulamanın sıkı takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

‘Kömürden çıkış yol haritası açıklanmalı’

ÖNDER YILMAZ Ankara - CHP'nin muhalefet şerhinde yer alan 28 tespit ve öneriden bazıları şöyle:

- Türkiye 2050 Net Sıfır Emisyon Hedefini açık, net ve gerçekçi bir şekilde 2030 ve 2050 ara hedeflerini beşer yıllık dilimlerde ortaya koymalı.

- Türkiye, ivedilikle kömürden çıkış yol haritasını belirleyip, açıklamalı ve bunun için eyleme geçmeli, fosil yakıtlara dayalı termik santrallerden vazgeçmeli, biyo kütle gibi yakma teknolojisine dayalı santraller ile ilgili yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir.

- Türkiye Paris Antlaşması’na uygun olarak, ülke beyanını ve karbon emisyonunu azaltım hedeflerini güncellemeli.

- Sanayi sektörünün, özellikle de KOBİ’lerin döngüsel ekonomiye uyum sağlayabilmeleri için, destek sağlanmalı.

- Şehir planlamaları sera gazı emisyonları göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve iklim dirençli şehirler geliştirilmeli.

- Vahşi sulamadaki su kayıplarına çözüm olan “yağmur ve damlama su sistemleri” teşvik edilmeli.

İYİ Parti ise muhalefet şerhinde, iklim değişikliğine yönelik teşkilat, mevzuat hazırlığının ciddiyetle yapılmasını, Milli Su Politikası oluşturulmasını istedi. HDP de Paris İklim anlaşmasının tek başına kurtarıcı olmadığını ancak uygulamanın sıkı takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.