Muhalefet çok doğru bir şekilde tepkisini koyuyor. Başarılı olmuş olacaklar ki bugün askerlerimizin Kabul havalimanını koruma planı geri çekildi.

submitted by /u/anonimraptor [link] [comments]

Muhalefet çok doğru bir şekilde tepkisini koyuyor. Başarılı olmuş olacaklar ki bugün askerlerimizin Kabul havalimanını koruma planı geri çekildi.
Muhalefet çok doğru bir şekilde tepkisini koyuyor. Başarılı olmuş olacaklar ki bugün askerlerimizin Kabul havalimanını koruma planı geri çekildi. submitted by /u/anonimraptor
[link] [comments]