Resmi Gazete’de bugün (24.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan Personellere ...

Resmi Gazete’de bugün (24.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan Personellere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Müddetlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5741)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5742)

–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5743)

YÖNETMELİKLER

–– Atıkların Tertipli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Hususu Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– TCDD Nakliyat Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Unsuru Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Akaryakıt Tiplerine Etanol Harmanlanması Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri