SPK, yatırımcıların tazminine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları tazmin kapsamından çıkarıldı Yatırımcıların tazmini ve tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik ile zarar ödemesi kapsamına girmeyen kişi ve kurumlara yenileri eklendi.Buna göre, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplara ilişkin saklama hizmetiyle sınırlı olmak üzere, yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları tazmin kapsamına girmeyecek. Söz konusu madde, "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" kapsamında ele alınacak.

SPK, yatırımcıların tazminine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları tazmin kapsamından çıkarıldı

Yatırımcıların tazmini ve tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik ile zarar ödemesi kapsamına girmeyen kişi ve kurumlara yenileri eklendi.Buna göre, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplara ilişkin saklama hizmetiyle sınırlı olmak üzere, yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları tazmin kapsamına girmeyecek. Söz konusu madde, "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" kapsamında ele alınacak.