‘Terörün yol açtığı sera gazı salınımı ölçülmeli’

ÖNDER YILMAZ Ankara - TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun tamamladığı "İklim Raporu"na muhalefetin şerh koymasının yanı sıra AK Parti ve MHP'li iki komisyon üyesinden sürpriz ek görüş geldi. TBMM Başkanlığı'na sunum hazırlığı süren komisyon raporuna, muhalefetten üyelerin yanısıra Cumhur İttifakı Ortağı AK Parti ve MHP'li iki komisyon üyesinin de "ek görüş" adı altında şerh koyması dikkat çekti. Terörle mücadelenin karbon salınımına etkisinin araştırılmasını isteyen MHP'li Hasan Kalyoncu, ek görüşünde şu tespit ve önerilere yer verdi: "Terör ve bölgesel çatışmaların yol açtığı salınımın ölçülmesi ve engellenen terör olaylarının olası salınımlarının hesaplanarak terörle mücadelenin karbon salınımını azaltıcı katkısının belirlenmesi. Tarım alanlarının yutak alan olarak etkisinin belirlenmesi ve tarımda emisyondan bahsederken bu durumun gözden kaçmasının önüne geçilmesi. Kentsel alanlarda park, rekreasyon alanı veya refüjlerde vahşi sulamanın yerine damla sulama yoluna gidilmesi ve parklarda yağmur hasadı için gerekli düzenlemelerin yapılması." Ekosistem ormancılığı AK Partili Nevzat Ceylan iseönerilerini şöyle sıraladı: - Ülkemizde korunan alanlar arttırılarak 2030 yılında yüzde 20 seviyelerinin üzerine çıkarılmalı. - Tüm ormanlarımızdaki yıllık servet artışı 47.2 metreküp olarak hesaplanmakta ve ormanlarımızın yaklaşık yüzde 40'ında 2021 yılında (Yanan orman alanlarında yapılan üretim hariç) 35 milyon metreküp odun üretimi yapılarak hektarda ortalama 4 metreküp ağaç kesilerek servet artışından fazla üretim yapılması söz konusu. Bu durum, orman servetimizin karbon tutma seviyesini azaltacak boyuta yaklaşmıştır. Bunun için, dünyada ve ülkelerde yapılan odun üretimi ortalamasından yüksek olan odun üretimimiz düşürülmeli. - Ormanlarda tabii gençleştirme adıyla yapılan tıraşlama kesimlerinden vazgeçilmeli. Aşırı ağaç kesimi ile tıraşlama kesimler ve biyokütle santrallerinde yakmak üzere ekosistemin önemli bir parçası olan ağaç köklerinin çıkarılması neticesinde, küresel iklim değişikliği ile ani yağan yağmurlar sel felaketlerini tetiklemektedir. Bu sebeple özellikle bu tür bölgelerde odun üretimi azaltılmalı ve kesilen ağaçların köklerinden çıkarılması önlenmeli.

‘Terörün yol açtığı sera gazı salınımı ölçülmeli’

ÖNDER YILMAZ Ankara - TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun tamamladığı "İklim Raporu"na muhalefetin şerh koymasının yanı sıra AK Parti ve MHP'li iki komisyon üyesinden sürpriz ek görüş geldi.

TBMM Başkanlığı'na sunum hazırlığı süren komisyon raporuna, muhalefetten üyelerin yanısıra Cumhur İttifakı Ortağı AK Parti ve MHP'li iki komisyon üyesinin de "ek görüş" adı altında şerh koyması dikkat çekti. Terörle mücadelenin karbon salınımına etkisinin araştırılmasını isteyen MHP'li Hasan Kalyoncu, ek görüşünde şu tespit ve önerilere yer verdi:

"Terör ve bölgesel çatışmaların yol açtığı salınımın ölçülmesi ve engellenen terör olaylarının olası salınımlarının hesaplanarak terörle mücadelenin karbon salınımını azaltıcı katkısının belirlenmesi. Tarım alanlarının yutak alan olarak etkisinin belirlenmesi ve tarımda emisyondan bahsederken bu durumun gözden kaçmasının önüne geçilmesi. Kentsel alanlarda park, rekreasyon alanı veya refüjlerde vahşi sulamanın yerine damla sulama yoluna gidilmesi ve parklarda yağmur hasadı için gerekli düzenlemelerin yapılması."

Ekosistem ormancılığı

AK Partili Nevzat Ceylan iseönerilerini şöyle sıraladı:

- Ülkemizde korunan alanlar arttırılarak 2030 yılında yüzde 20 seviyelerinin üzerine çıkarılmalı.

- Tüm ormanlarımızdaki yıllık servet artışı 47.2 metreküp olarak hesaplanmakta ve ormanlarımızın yaklaşık yüzde 40'ında 2021 yılında (Yanan orman alanlarında yapılan üretim hariç) 35 milyon metreküp odun üretimi yapılarak hektarda ortalama 4 metreküp ağaç kesilerek servet artışından fazla üretim yapılması söz konusu. Bu durum, orman servetimizin karbon tutma seviyesini azaltacak boyuta yaklaşmıştır. Bunun için, dünyada ve ülkelerde yapılan odun üretimi ortalamasından yüksek olan odun üretimimiz düşürülmeli.

- Ormanlarda tabii gençleştirme adıyla yapılan tıraşlama kesimlerinden vazgeçilmeli. Aşırı ağaç kesimi ile tıraşlama kesimler ve biyokütle santrallerinde yakmak üzere ekosistemin önemli bir parçası olan ağaç köklerinin çıkarılması neticesinde, küresel iklim değişikliği ile ani yağan yağmurlar sel felaketlerini tetiklemektedir. Bu sebeple özellikle bu tür bölgelerde odun üretimi azaltılmalı ve kesilen ağaçların köklerinden çıkarılması önlenmeli.