Ticaret ve ağırlamada Suriyeliler 2’ye katlandı

MİTHAT YURDAKUL Ankara - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), istatistiklerine göre 2018’in birinci çeyreğinde 1.17 milyon ile zirve yapan Suriyeli istihdamı, o günden beri düşüşe geçti. 2018’de yüzde 82 olan Suriyelilerin istihdama katılma oranı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020’de yüzde 66.9 oranında azaldı. Giyim sektörü Suriyeli mültecilere iş sağlayan esas sektör olmaktan çıkarken, Suriyeli istihdamında ticaret ve ağırlamanın payı, 2014’ten bu yana ikiye katlandı. Raporda, diğer imalat faaliyetleri, tarım ve eğitim sektörlerinin Suriyeliler arasında yavaş yavaş zemin kazandığı vurgulandı. Suriyelilerin ortalama ücreti, 2016-2020 arasında asgari ücretle paralel seyretti. Rapora göre, Türkiye’de çalışan Suriyeliler 2016 yılında ayda ortalama bin 500 lira kazanırken, 2020 yılında bu miktar 2 bin 500 lira oldu. Suriyeli mültecilerin ortalama çalışma süresinin, 2020 sonunda ortalama yüzde 40’a yakın azaldığı ifade edilen raporda, “2014 yılında, Suriyeli mültecilerin yüzde 82.2’si 45 saatlik standart çalışma haftasından daha uzun süre çalışıyordu. 2019 yılında bu rakam yüzde 65.2’ye geriledi. Yine de, bu insanların yüzde 10’dan fazlası haftada 60 saatten fazla çalışıyordu” bilgisi verildi. ILO’nun istatistiklerine göre, Türkiye’deki 15-24 yaş arası Suriyeli sığınmacıların toplam yüzde 40’ına yakını okula devam ederken, aynı yaş grubundaki erkeklerin yüzde 80’e yakını ile kadınların yüzde 40’tan fazlası ise çalışıyor. 2020 rakamlarına göre 15-24 yaş arası Suriyeli erkeklerin yüzde 21.1’i ile genç kadınların yüzde 57.2’si ne eğitime, ne de çalışma hayatına katıldı. Raporda, “2018 ekonomik krizi ve büyük ölçüde küresel salgın, Suriyeli gençler arasında okullaşmayı artırmış görünmektedir” tespitine yer verildi.

Ticaret ve ağırlamada Suriyeliler 2’ye katlandı

MİTHAT YURDAKUL Ankara - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), istatistiklerine göre 2018’in birinci çeyreğinde 1.17 milyon ile zirve yapan Suriyeli istihdamı, o günden beri düşüşe geçti. 2018’de yüzde 82 olan Suriyelilerin istihdama katılma oranı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020’de yüzde 66.9 oranında azaldı.

Giyim sektörü Suriyeli mültecilere iş sağlayan esas sektör olmaktan çıkarken, Suriyeli istihdamında ticaret ve ağırlamanın payı, 2014’ten bu yana ikiye katlandı. Raporda, diğer imalat faaliyetleri, tarım ve eğitim sektörlerinin Suriyeliler arasında yavaş yavaş zemin kazandığı vurgulandı. Suriyelilerin ortalama ücreti, 2016-2020 arasında asgari ücretle paralel seyretti. Rapora göre, Türkiye’de çalışan Suriyeliler 2016 yılında ayda ortalama bin 500 lira kazanırken, 2020 yılında bu miktar 2 bin 500 lira oldu. Suriyeli mültecilerin ortalama çalışma süresinin, 2020 sonunda ortalama yüzde 40’a yakın azaldığı ifade edilen raporda, “2014 yılında, Suriyeli mültecilerin yüzde 82.2’si 45 saatlik standart çalışma haftasından daha uzun süre çalışıyordu. 2019 yılında bu rakam yüzde 65.2’ye geriledi. Yine de, bu insanların yüzde 10’dan fazlası haftada 60 saatten fazla çalışıyordu” bilgisi verildi. ILO’nun istatistiklerine göre, Türkiye’deki 15-24 yaş arası Suriyeli sığınmacıların toplam yüzde 40’ına yakını okula devam ederken, aynı yaş grubundaki erkeklerin yüzde 80’e yakını ile kadınların yüzde 40’tan fazlası ise çalışıyor.

2020 rakamlarına göre 15-24 yaş arası Suriyeli erkeklerin yüzde 21.1’i ile genç kadınların yüzde 57.2’si ne eğitime, ne de çalışma hayatına katıldı. Raporda, “2018 ekonomik krizi ve büyük ölçüde küresel salgın, Suriyeli gençler arasında okullaşmayı artırmış görünmektedir” tespitine yer verildi.