Üniversite kayıtları ve elektronik kayıtlar ne zaman? İşte kayıt için gerekli belgeler

Üniversite kayıtları için tarihler belli oldu. Elektronik kayıtlar için tarih tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. İşte 2021 Üniversite kayıt tarihleri. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlarını yapacak. ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesib) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğrafd) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belgee) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Üniversite kayıtları ve elektronik kayıtlar ne zaman? İşte kayıt için gerekli belgeler

Üniversite kayıtları için tarihler belli oldu. Elektronik kayıtlar için tarih tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. İşte 2021 Üniversite kayıt tarihleri.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlarını yapacak.

ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri